• Totaalleverancier
  • Ruim 25 jaar ervaring
  • Pro-actief en integer
  • één vast aanspreekpunt
  menu
  • Totaalleverancier
  • Ruim 25 jaar ervaring
  • Pro-actief en integer
  • één vast aanspreekpunt

  Collectieve Beveiliging

  Collectieve beveiliging van BDG Beveiliging

  BDG Beveiliging is gespecialiseerd in de uitvoering van collectieve beveiligingsprojecten in samenspraak met gemeenten, stichtingsbesturen, parkmanagement en politie. Voor de overname van een bestaand project of de opstart van een nieuw project stellen wij een projectteam samen. We zorgen ervoor dat dit projectteam een brede ervaring heeft in collectieve beveiliging. Zo zorgen wij ervoor dat de opstart dan wel overname van het beveiligingsproject probleemloos overgenomen wordt door BDG Beveiliging.

  Waarom collectieve beveiliging?

  De doelstelling van collectieve beveiliging is het vanzelfsprekend het verhogen van de veiligheid. Maar ook het gevoel van veiligheid in de ruimste zin van het woord is hier onderdeel van. Met collectieve beveiliging proberen wij die binnen het afgebakende gebied te verhogen. En door de kosten per deelnemer naar verhouding door te belasten is deze vorm van beveiliging vaak ook voordeliger dan beveiliging op individuele basis.

  Bij collectieve beveiligingsprojecten zijn wij gespecialiseerd in het zichtbaar maken van onze dienstverlening naar zowel de individuele klanten als het bestuur of contactpersonen van het collectieve beveiligingsproject. Een duidelijke, eerlijke en uitgebreide digitale rapportage maken onze diensten bijzonder transparant. BDG Beveiliging gaat hierin verder dan menig andere dienstverlener. Graag informeren wij u nader over ons bijzonder transparante Collectief Management Systeem.

  BDG collectieve beveiliging bussen vloot

  BDG Beveiliging een veilig gevoel

  Collectieve beveiliging geregeld door BDG

  Deelnemersaantallen

  Bij projecten waar het aantal deelnemers te laag is of afneemt zal BDG Beveiliging een commercieel plan opstellen. Dit plan is specifiek gericht op het project waarbij een hoger deelnamepercentage gewenst is. Vervolgens gaan onze commerciële medewerkers op basis van hun ervaring en het opgestelde plan alle niet-deelnemers benaderen. Op die manier beperken we het aantal “ mee-lifters “ zoveel mogelijk. BDG Beveiliging zal zich altijd inzetten voor het vergroten van het aantal deelnemers aan een collectief beveiligingsproject. Voortdurende persoonlijke acquisitie en aandacht dragen bij aan een zo hoog mogelijk deelnamepercentage. Vanuit BDG Beveiliging worden de deelnemers zoveel mogelijk betrokken bij het collectieve beveiligingsproject.

  De collectieve surveillance van BDG Beveiliging heeft een hoog preventief karakter. Door een uitgebreide samenwerking met alle betrokken partijen en de snelle uitwisseling van informatie neemt het aantal calamiteiten over het algemeen af.

  Met onze ervaring kunnen wij u tevens goed begeleiden in het traject voor de certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).